RNDr. Jiří Mohl - zakázkové programování
RNDr. Jiří Mohl - ELIM
Bítovany 40, Chrast u Chrudimě
724 031 697, info@jm-elim.com

Novinky

2017

Září, 2017
Stejná verze (1.3.3) + číselníky 1149 (nové DR 6.2.33 (platí od 1.7.2017))

 • Nové číselníky *.1149 platné od 1.9.2017
 • Změna DR 6.2.33 - platné od 1.7.2017 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce července roku 2017  

Leden, 2017
Stejná verze (1.3.3) + číselníky 1141 (nové DR 6.2.32 (platí od 1.1.2017))

 • Nové číselníky *.1141 platné od 1.1.2017
 • Změna DR 6.2.32 - platné od 1.1.2017 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce ledna roku 2017  

2016

Srpen, 2016
Stejná verze (1.3.3) + číselníky 1114 (nové DR 6.2.31 (platí od 1.7.2016))

 • Nové číselníky *.1114 platné od 1.7.2016
 • Změna DR 6.2.31 - platné od 1.7.2016 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce července roku 2016  

Leden, 2016
Stejná verze (1.3.3) + číselníky 1071 (nové DR 6.2.30 (platí od 1.1.2016))

 • Nové číselníky *.1071 platné od 1.1.2016
 • Změna DR 6.2.30 - platné od 1.1.2016 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce ledna roku 2016 

2015

Listopad, 2015
Nová verze 1.3.3 (DR 6.2.29) + číselníky 1057 (platí od 1.10.2015)

 • Nové číselníky *.10574 platné od 1.10.2015
 • Úprava systému zvětšování (všechny objekty jednorázově zvětšeny při jejich aktivaci o velikost zadanou v parametrech (v %), při následném "tažení" formuláře se již zvětšují objekty bez zvětšování písma, návrat tlačítka "maximalizovat okno", které bylo z důvodů zoomování v minulé verzi v některých formulářích vypnuto)
 • Funkce "rozdělení uzávěrky" byla rozšířena o možnost rozdělit uzávěrku ručně označením konkrétních dávek na označenou část a neoznačenou - takto je možné z uzávěrky "vyloupnout" jakékoliv dávky bez ohledu na možnosti seskupování
 • Bylo umožněno (přes parametry) tisknout faktury za období i dávky s plnou adresou plátce, která je uvedena v číselníku pojišťoven
 • Nabídka "Pojišťovna" byla rozšířena o volbu "Sumář plateb", která vypíše sumář všech spočtených plateb za hotové měsíční uzávěrky pro všechny ZP v daném měsíci. Platby jsou sumarizované po jednotlivých odbornostech (pro jednotlivá IČZ). Mělo by to více méně kopírovat seznam faktur za měsíční uzávěrky
 • Sjednocena terminologie u žádanek o poskytnutí péče, kde bylo někde chybně uvedeno IČZ žadatele místo správného IČP žadatele (většinou u výpisů výkonů)
 • Upraveny výpisy sumářů, tak aby se vždy při jejich výpisech objevil aktivní vždy první řádek (někdy byl skrytý a muselo se na výpis kliknout,případně zatáhnout za svislý posuvník)
 • Nově umožněna volba velikosti (A4, A5) i u tisku pokladních dokladů (paragonů) a zdravotnické dokumentace (chorobopis,...)
 • Vedle vytváření a evidence Pokladních dokladů (paragonů) za prodej zboží i služeb při platbě v hotovosti, je nově přidán systém vytváření a evidence faktur za služby i prodej zboží přímo hrazené péče. Je umožněno pacientovi uhradit přímo placenou péči na fakturu, ne pouze v hotovosti
 • S předchozím bodem souvisí i nové sestavy: 
  a) seznam vydaných faktur za přímo hrazenou péči pacientem
  b) sumář - faktury - tržby
 • Umožněno rozšířit všechny tisknutelné doklady (sestavy, výkazy, faktury, PD, ...) o logo zdr. zařízení, které si uživatel může nastavit v parametrech programu

Září, 2015
Nová verze 1.2.8 (DR 6.2.29) + číselníky 1044 (platí od 1.8.2015)

 • Přidán nový uživatelský číselník zboží (přímo prodávané zdr. prostředky)
 • Vedle vydávání Pokladních Dokladů (PD) za platby CASH za služby přibyla možnost vydávat PD za prodej zboží, které si může uživatel zadat do číselníku zboží 
 • Přibyla sestava souhrného sumáře CASH tržeb za zadané období pro různé typy úhrad  
 • Nové číselníky *.1044 platné od 1.8.2015
 • Pokud jsou evidovány u provedených výkonů i kódy pracovníků, kteří výkon provedli, je možné, opět přes nastavení v parametrech programu, nově zakázat jejich neuvedení (výkon nelze zadat bez uvedení pracovníka, který ho prováděl)
 • Přidány "klávesové zkratky" pro vstup do výběrového okna, editace karty pacienta i pro přepínání mezi jednotlivými záložkami v editaci pacienta
 • Při evidenci hotovostních plateb (PD za zboží nebo službu) přidáno tlačítko pro vyvolání formuláře s výpočtem vrácení hotovosti
 • Při práci s PD za prodej zboží byla zakázána změna ceny zboží uživatelem, pokud konkrétní zboží má v číselníku zboží uvedenu cenu. Naopak, pokud cena zboží v číselníku uvedena není, je možné cenu při vytváření PD uživatelem měnit. Lze využít např. při přiznání libovolné slevy
 • Přidána speciální funkce dodatečné změny IČZ v hotovém vyúčtování (souboru KDAVKA.xxx)
 • V plánovacím diáři nově umožněno do zápisu Předmětu/Aktivity vybrat pacienta z kartotéky přes tlačítko
 • Rozšířena funkce "Léčba" při práci se zdravotnickou dokumentací o výpočet celkové ceny plánované léčby
 • Nově přidán systém možného procentuálního zvětšení všech formulářů včetně zvětšení písma. Využijí ti, kteří mají monitory s velkým rozlišením a proto mají veškerá okna malá i s malým písmem (špatně čitelné). Jistá obdoba funkce zoom v internetových prohlížečích. Velikost zvětšení se nastavuje v parametrech programu a její maximální hodnota je omezena v závislosti na konkrétním rozlišením obrazovky
 • V kartotéce při zadávání ulice - automaticky 1. písmeno velké (stejné jako při zadávání jména a příjmení)
 • V sestavách - Parametrický seznam výkonů je rozšířeno zadávání parametrů o IČP žadatele pro výběr konkrétních výkonů od určitého žadatele 
 • V sumářích - Souhrnné výkony. Přibyla dvě tlačítka pro sumarizaci podle IČP žadatele a na případný rozpis výkonů konkrétního žadatele (IČP)
 • V sumářích - Souhrnné výkony. Při tisku sumární tabulky (sumarizace po výkonech, sumarizace po IČP žadatele) je nově umožněno výstupní sestavu setřídit podle výkonu (IČP žad.), počtu výkonů, bodů.
 • U verze LAN je automaticky zaznamenáván vedle datumu poslední změny pacienta nebo jeho výkonů i login uživatele, který změnu provedl. Nově jsou tyto údaje zobrazovány i na kartě pacienta.
 • Možnost tisku Nálezu - Lékařské zprávy také ve formátu A5 (výchozí formát nastavem uživatelem parametricky)
 • Při evidenci tiskopisu 06FT (A5, A4) je nově umožněno přenést (opět podle uživatelského parametrického nastavení) vyplněný kód výkonu do jeho textové podoby 
 • Při evidenci tiskopisu 06FT (A5, A4) je možné doplnit pole "Odeslán ad:" pomocí nového tlačítka hodnotou pole "Adresa rhb. zařízení" z parametrů programu
 • Defaultní třídění kartotéky pacientů je možné nastavit v parametrech programu
 • Výstupní formulář chyb z kontroly dat a z kontroly limitace frekvence je v identifikaci pacienta vedle RČ rozšířen i o jméno. Obdobně jsou rozšířeny i tisknutelné seznamy zjištěných nesrovnalostí o jméno pacenta
 • Při zadávání IČP požadujícího lékaře ošetření/vyšetření při evidenci provedených výkonů je možné nově vedle přímého zadání IČP požadujícího lékaře s následnou kontrolou vybrat IČP z existujících (zadaných v číselníku). V případě neexistence IČP OL v číselníku je možné jeho přímé doplnění do číselníku. Funkce se opět zapíná v parametrech programu
 • Při evidenci jakéhokoliv datumového pole je nově umožněno jeho zadání vedle přímého zapsání (jako doposud) i výběrem z přiloženého objektu "Kalendář", kterým lze rychle zadat hlavně aktuální datum a bez přepisu.

Leden, 2015
Stejná verze (1.2.4) + číselníky 1022 (nové DR 6.2.29 (platí od 1.1.2015))

 • Nové číselníky *.1022 platné od 1.1.2015
 • Změna DR 6.2.29 - platné od 1.1.2015 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce ledna roku 2015   

2014  

Říjen, 2014
Nová verze 1.2.4  + číselníky 1015 (nové DR 6.2.28 (platí od 1.10.2014))

 • Nové číselníky *.1015 platné od 1.10.2014
 • Změna DR 6.2.28 - platné od 1.10.2014 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce října roku 2014
 • Přidán nový tiskopis: VZP-17/2013 (Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně)
 • Umožněno nevyplňovat v tiskopise VZP-06FT/2009 položku "Požadováno poskytnutí FT v domácím prostředí na adrese" adresou bydliště pacienta, ale nechat ji prázdnou 
 • Je možné změnit třídění v kontě výkonů pacienta ze vzestupného na sestupné a opačně
 • Přidána kontrola, která při zadávání data výkonu zamezí zadat datum, který se liší od aktuálního data o více jak 5 let 
 • Přidána možnost uživatelsky měnit velikost písma v nabídkách ze stávající velikosti 8" až na velikost 14"
 • Byl dopracován help odpovídající uživatelské příručce a posledním změnám

Leden, 2014
Stejná verze (1.1.9) + číselníky 970 (nové DR 6.2.24 (platí od 1.1.2014))

 • Nové číselníky *.970 platné od 1.1.2014
 • Změna DR 6.2.24 - platné od 1.1.2014 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce ledna roku 2014

Leden, 2014
Pilotní verze WIN_DOMPECE č. 1.1.9

 • Nasazena plnohodnotná a plně funkční pilotní verze programu WIN_DOMPECE do provozu, po předchozím tří měsíčním testovacím provozu
 • Přednostně jsou vybavovány zdravotnická zařízení provozujíci sw. DOM_PECE, který je přímým předchůdcem programu WIN_DOMPECE 

Související odkazy


Novinky
16.9.2017

Nová verze DR (6.2.33) + Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

15.9.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.15 (DR 6.2.33)+Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.33) - platné od 1.7.2017, rozšířena sestava "Body na pacienta" o možnost setřídění dle ceny, v sestavě "Pacient - průběh léčby" je možné provedené výkony filtrovat podle pracovníka, nově je možné zobrazovat věk pacienta přímo na kartě pacienta, přidány dva tiskopisy: "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku", "Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní" a zásadně modifikována a rozšířena funkce "Plánovací diář". Bližší info viz novinky

21.1.2017

Nová verze DR (6.2.32) + Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

20.1.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.10 (DR 6.2.32)+Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.32) - platné od 1.1.2017, upravena archivační služba programu, rozšířena možnost zobrazení konta výkonů pacienta, opravena funkce "Změna RC" a umožněno opravovat vydané pokladní doklady za platbu v hotovosti. Bližší info viz novinky

30.11.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.7 (DR 6.2.31).

Hlavně změny a vylepšení při práci s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace, sledování expirace žádanek FT06 a úprava výpočtu limitace frekvence podle poslední platné vyhlášky spojené s rozšířením kontrolních funkcí při provádění vyúčtování, více novinky

25.10.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.6 (DR 6.2.31).

Možnost vytvářet soubor FDAVKA.zzz s fakturami při vyúčtování a jejich společné nahrání se soubory KDAVKA.zzz, rozšíření kontrolních mechanismů o dva uživatelské číselníky definující nasmlouvané výkony i s jejich vzájemnou "kontraindikací" k jednotlivým ZP i odbornostem, zásadně rozšířena práce s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace a přidán nový výkaz "Denní výkony za období - přehled". Bližší info viz novinky

28.8.2016

Nová verze DR (6.2.31) + Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

27.8.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.9 (DR 6.2.31)+Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Změny související se změnou DR (6.2.31) - platné od 1.7.2016, rozšíření kartotéky pacienta o údaj e-mail, možnost nastavení dočasného data, nově možnost provádět storno/opravu výkonů přímo v kontě pacienta, možnost hromadného vyúčtování i automatického dělení vyúčtování podle odborností, hlavně možnost evidovat u každého pacienta externí elektronické dokumenty s možností jejich automatického prohlížení. Bližší info viz novinky

18.5.2016

Nová verze sw. WIN_KNIHOVNA č. 1.3.2.

Program byl přepsán v poslední verzi prg. systému VisualFoxPro 9.0, což umožnilo zařadit mnoho nových funkcí: práce s e-maily, nový tiskový systém (možnost např. tisku do souborů typu PDF, RTF apod.), systém % zvětšování všech objektů v závislosti na rozlišení monitoru, rozšíření poplatkového systému a mnoho dalšího, více novinky

17.3.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.7 (DR 6.2.30).

Možnost odfiltrovat stornované výkony v kontě pacienta, v LAN verzi již nemusí být povinná zákl. diag. v okamžiku evidence karty nového pacienta, zdr. dokumentaci je možné rozdělit na denní a celkový záznam, možnost přenosu dalších užitečných informací do zdr. dokumentace na stisk klávesy, nový výkaz - "denní výkaz za období". Bližší info viz novinky

30.1.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.3 (DR 6.2.30).

Rozšíření možnosti tisku tiskopisů i zdr. dokumentace, možnost hromadně editovat výkony přes číselník sdružených výkonů, v LAN verzi "napárovat" pracovníka provádějící výkon s příhlášeným uživatelem, možnost vypnutí pozadí. Bližší info viz novinky

13.1.2016

Nová verze DR (6.2.30) + Číselníky *.1071 - platné od 1.1.2016.

Verze programů WIN_REHAB a WIN_DOMPECE zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.

2.12.2015

WIN_DOMPECE 

AKCE - sleva 25% na každý typ licence (1/4 zdarma) 

Akční cenová nabídka prg. WIN_DOMPECE na prosinec 2015, více akční nabídka

1.12.2015

WIN_REHAB 

AKCE - sleva 33% na každý typ licence (1/3 zdarma) 

Akční cenová nabídka prg. WIN_REHAB na prosinec 2015, více akční nabídka

17.11.2015

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.3.3 (DR 6.2.29)+Číselníky *.1057 - platné od 1.10.2015.

Úprava systému "zoomování", sjednocení terminologie u žádanek na IČP žadatele, umožnění tisku faktur s plnou adresou plátce, funkce rozdělení uzávěrky rozšířena o možnost seskupovat dávky ručně, přidán sumář plateb za hotová měsíční vyúčtování, na přímo hrazenou péči pacientem je možné nově vystavit fakturu. Možnost tisku loga zdr. zařízení v tiskopisech+některé další změny tiskopisů, viz novinky

25.10.2015

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.9.3 (DR 6.2.29)+Číselníky *.1057 - platné od 1.10.2015.

Úprava systému "zoomování", sjednocení terminologie u žádanek na IČP žadatele, umožnění tisku faktur s plnou adresou plátce, funkce rozdělení uzávěrky rozšířena o možnost seskupovat dávky ručně, přidán sumář plateb za hotová měsíční vyúčtování, přidán nestandardní tiskopis 06FT-A5. Bližší info viz novinky

24.9.2015

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.9.1 (DR 6.2.29).

Na přímo hrazenou péči pacientem je možné nově vystavit fakturu. Možnost tisku loga zdr. zařízení v tiskopisech+některé další změny tiskopisů, viz novinky

9.9.2015

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.2.8 (DR 6.2.29) + Číselníky *.1044 - platné od 1.8.2015.

Veškeré změny souvisí s rozšířením funkcí na úroveň programu WIN_REHAB verze 1.8.8.

Program byl rozšířen o možnost přímého prodeje zboží, volby tiskového formátu při tisku Nálezu-Lékařské zprávy, volby defaultního třídění kartotéky pacientů, obsahuje nový systém "zoom" pro zlepšení čitelnosti při větším rozlišení monitorů a mnoho dalšího, viz novinky

8.9.2015

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.8.8 (DR 6.2.29)+Číselníky *.1044 - platné od 1.8.2015.

Větší množství změn souvisejících se zvýšením konfortu ovládání programu a nový systém "zoom" pro zlepšení čitelnosti údajů na formulářích u monitorů s větším rozlišením. Bližší info viz novinky

3.6.2015

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.8.7 (DR 6.2.29).

V sestavách programu umožněno vybírat a třídit podle IČP požadujícího lékaře Ošetření/Vyšetření, rozšířen způsob zadávání datumových polí, viz novinky

7.4.2015

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.8.6 (DR 6.2.29).

Program byl rozšířen o možnost volby tiskového formátu při tisku Nálezu-Lékařské zprávy, upravana práce s tiskopisem 06FT, umožněno uživatelem definované defaultní třídění kartotéky pacientů atd., viz novinky

28.2.2015

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.8.5 (DR 6.2.29).

Program byl rozšířen o možnost přímého prodeje zboží (zdr. pomůcek) - vydání PD za prodej, sestava tržeb za zadané období atd., viz novinky

16.1.2015

Nová verze DR (6.2.29) + Číselníky *.1022 - platné od 1.1.2015.

Verze programů WIN_REHAB a WIN_DOMPECE zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.

5.12.2014

WIN_DOMPECE 

AKCE - sleva 30% na každý typ licence

Akční cenová nabídka prg. WIN_DOMPECE na prosinec 2014, více akční nabídka

1.12.2014

WIN_REHAB 

AKCE - sleva 30% na každý typ licence

Akční cenová nabídka prg. WIN_REHAB na prosinec 2014, více akční nabídka

23.10.2014

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.2.4 (DR 6.2.28) + Číselníky *.1015 - platné od 1.10.2014.

Změny souvisí se změnou DR (6.2.28) - platné od 1.10.2014 a s rozšířením funkcí na úroveň programu WIN_REHAB verze 1.8.4.

Program byl rozšířen o nový tiskopis "VZP-17/2013" (návrh na lázně), o další kontrolní mechanizmy při zadávání výkonů a cest, o možnost změny setřídění evidovaných výkonů a cest v návštěvní službě, přidána možnost uživatelsky měnit velikost písma v nabídkách, upraven help atd., viz novinky

22.10.2014

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.8.4 (DR 6.2.28) + Číselníky *.1015 - platné od 1.10.2014.

Změny souvisí hlavně se změnou DR (6.2.28) - platné od 1.10.2014, přidána možnost uživatelsky měnit velikost písma v nabídkách, možnost nastavení zpracovávaného období v dávce vyúčtování atd., viz novinky

25.2.2014

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.8.2 (DR 6.2.24).

Program byl rozšířen o nový tiskopis "VZP-17/2013" (návrh na lázně), o další kontrolní mechanizmus při zadávání výkonů, o možnost změnit setřídění evidovaných výkonů pacienta atd., viz novinky

18.1.2014

WIN_DOMPECE 

AKCE - Zaváděcí sleva 25% na každý typ licence 

Zaváděcí cenová nabídka prg. WIN_DOMPECE do konce února 2014, více akční nabídka

17.1.2014

Nová verze DR (6.2.24) + Číselníky *.970 - platné od 1.1.2014.

Verze programů WIN_REHAB, WIN_DOMPECE, DOM_PECE a REHAB zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.

2.1.2014

Pilotní verze nového programu WIN_DOMPECE č. 1.1.9 pro ZZ poskytujících DP.

Program je windows verzí programu DOM_PECE, vice novinky