RNDr. Jiří Mohl - zakázkové programování
RNDr. Jiří Mohl - ELIM
Bítovany 40, Chrast u Chrudimě
724 031 697, info@jm-elim.com

Novinky

2011  

Říjen, 2011

Ukončen PRODEJ programu.  

Program REHAB (DOS) nahrazen novým programem WIN_REHAB (WINDOWS).

2011  

Květen, 2011

Omezení VÝVOJE programu pouze na nutné změny související se změnou legislativy a změnami metodiky. (Omezený vývoj programu je podmíněn počtem jeho uživatelů. V okamžiku, kdy tento počet klesne pod 5% z počtu původních uživatelů, bude vývoj UKONČEN.)

2010  

Červenec, 2010
Verze 2.8 + číselníky 760

 • Veškeré změny související se změnou účtování cizinců s pojištěním EU (druh pojištění 4) - předávány v samostatných dávkách s druhem pojištění 4
 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.7.2010 

Leden, 2010
Číselníky 730

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.1.2010 

 

Verze 2.71

 • Lokální
  • Změna funkce kontrolující RC
 • LAN
  • Změna uživatelských oprávnění a nová práce s uživateli v síťovém provozu. Jsou definovány pevné uživatelské skupiny a ty jsou jednotlivým uživatelům systému přiděleny, tím je dán rozsah oprávnění jednotlivých uživatelů (podle uživatelských skupin)
  • Některé nové sestavy související se změnou přístupové politiky 

2009 

Říjen, 2009
Číselníky 720

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.10.2009   

Červenec, 2009
Číselníky 710

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.7.2009    

Duben, 2009
Verze 2.7 + číselníky 700

 • Veškeré změny související se změnou datového rozhraní číselníků Leky, IVLP, Doprava
 • Změny v rozsahu vykazování diagnóz z mezinárodní klasifikace nemocí JDG4 ze 4-místných na 5-místné a změny veškerých návazných funkcí
 • Tomu odpovídající číselníky platné od 1.4.2009

Březen, 2008
Program ZMEN_ICZ - Verze 1.7

 • Upgrade externí funkce zajišťující rozdělení dávky podle odborností

Únor, 2009
Číselníky 691

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.1. 2009  (Oprava některých číselníků 690)

Leden, 2009
Číselníky 690

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.1. 2009   

2008 

Říjen, 2008
Číselníky 680

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.10. 2008

Září, 2008
Verze 2.61

 • Uživatelsky definované období po kterém se bude automaticky uzavírat dávka (čtvrtletí nebo měsíc)

Srpen, 2008
Program ZMEN_ICZ

 • Externí funkce zajišťující rozdělení dávky podle odborností s tím, že každé nové částečné dávce je přiřazeno nové IČZ (jedno zdr. zařízení má vedle různých IČP i různá IČZ pro různé odbornosti)

Leden, 2008
Číselníky 650

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.1. 2008

2007 

Červenec, 2007
Číselníky 630

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.7. 2007

Leden, 2007
Číselníky 612

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.1. 2007

Verze 2.6

 • Veškeré změny související se změnou datového rozhraní číselníků Leky, Ivlp, Pzt
 • Změna v ročním výkazu a s tím změna ve všech souvisejících funkcích
 • Změny související se změnou rozsahu účtování ZUM

2006 

Říjen, 2006
Číselníky 600

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.10. 2006

Červenec, 2006
Číselníky 590

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.7. 2006

Duben, 2006
Číselníky 580

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.4. 2006

Březen, 2006
Číselníky 572

 • Sada opravených číselníků k programu REHAB platná od 1.1. 2006

Oprava verze 2.563

 • Oprava sestavy statistiky diagnóz a ročního výkazu KMZ_01

Leden, 2006
Číselníky 570

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.1. 2006

Verze 2.563

 • Ještě větší zjednodušení při zadávání data provedení výkonů v případě zadávání údajů dávkově za delší časové období
 • Přidání kontrolní funkce IČP žadatelů zdr. péče
 • Přidání veškeré agendy s uživatelsky doplňovaným číselníkem IČP žadatelů

2005 

Říjen, 2005
Číselníky 560

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.10. 2005

Verze 2.562

 • Ještě větší zjednodušení při zadávání data provedení výkonů v případě zadávání údajů dávkově za delší časové období

2004 

Prosinec, 2004
Číselníky 510

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.1. 2005

Červenec, 2004
Verze 2.561

 • Prodloužen časový interval „nehybnosti“ pacienta, než je automaticky vyřazen do archivu z 3 na 5 let
 • Umožněno při znovuzařazení pacienta z archivu do aktuální evidence uživateli rozhodnout, zda znovuzařadit kompletní dokumentaci i s výkony, nebo pouze kartu s chorobopisem (podstatně rychlejší)
 • Možnost různého třídění pacientů v archivu a možnost znovuzařazení více pacientů najednou

Leden, 2004
Číselníky 490

 • Sada číselníků k programu REHAB platná od 1.1. 2004

Verze 2.56

 • Optimalizace funkce export a import na jiný počítač téhož zdr. zařízení. Zrychlení a větší zabezpečení funkce pomocí hlídání transakcí

Související odkazy


Novinky
10.9.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.17.1 (DR 6.2.42)+Číselníky *.1298 - platí od 1.9.2021.

Přidána funkcionalita zasílání SMS zpráv pacientům přes SMS bránu. Rozšířena možnost vytvářet pokladní doklady společně za službu i zboží. Možnost zpřísnění zabezpečení přístupu ke zdravotní dokumentaci jen pro vlastníka zápisu a administratora (LAN verze) a další drobné změny, viz novinky

15.1.2021

Nová verze DR (6.2.41) Číselníky *.1272 - platné od 1.1.2021.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

 

14.1.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.4 (DR 6.2.41)+Číselníky *.1272 - platí od 1.1.2021.

Změny související s přidáním možnosti při sledování ekonomiky ZZ (vykazování pacientů) dělit vykazování pacientů podle Regulovaných/Neregulovaných základních diagnóz. Bližší info viz novinky

 

7.12.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.2 +Číselníky *.1258 - platné od 1.11.2020.

Rozšířena možnost evidovat a následně vykazovat doklady typu 05 - Nepravidelná péče. Bližší info viz novinky

 

15.9.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.7.

Přidána možnost filtrovat kartotéku na Aktivní/Neaktivní pacienty, zapamatovat si posledního přihlášeného uživatele (verze LAN) a některé další požadované úpravy, viz novinky

 

8.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

7.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) + Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

24.3.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.5 (EET).

Změny související s rozšířením o funkci EET pokladny. Bližší info viz novinky

23.1.2020

Nová verze DR (6.2.39) Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.4 (DR 6.2.39)+Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Změny související se změnou DR (6.2.39) - platné od 1.1.2020 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.10.2019

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.4.2 (6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019. Bližší info viz novinky

22.10.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.2 (DR 6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.1.2019

Nová verze DR (6.2.37) Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.15 (DR 6.2.37)+Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.37) - platné od 1.1.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

24.7.2018

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.3.7 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související hlavně se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Bližší info viz  novinky

23.7.2018

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.3 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Přidány sestavy "Vyřazení pacienti do archivu", "Zadané žádanky za období", výkaz "Statistika unicitních pacientů v čase". Systém rozšířen o funkci interního mailingu (LAN verze) a některé další uživateli požadované změny. Bližší info viz novinky

23.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) + Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

29.32018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

28.3.2018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

28.10.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.12.2 (DR 6.2.33).

Rozšířena možnost nově třídit kartotéku pacientů podle data poslední změny pacienta. Bližší info viz novinky

16.9.2017

Nová verze DR (6.2.33) + Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

15.9.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.15 (DR 6.2.33)+Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.33) - platné od 1.7.2017, rozšířena sestava "Body na pacienta" o možnost setřídění dle ceny, v sestavě "Pacient - průběh léčby" je možné provedené výkony filtrovat podle pracovníka, nově je možné zobrazovat věk pacienta přímo na kartě pacienta, přidány dva tiskopisy: "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku", "Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní" a zásadně modifikována a rozšířena funkce "Plánovací diář". Bližší info viz novinky

21.1.2017

Nová verze DR (6.2.32) + Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

20.1.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.10 (DR 6.2.32)+Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.32) - platné od 1.1.2017, upravena archivační služba programu, rozšířena možnost zobrazení konta výkonů pacienta, opravena funkce "Změna RC" a umožněno opravovat vydané pokladní doklady za platbu v hotovosti. Bližší info viz novinky

30.11.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.7 (DR 6.2.31).

Hlavně změny a vylepšení při práci s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace, sledování expirace žádanek FT06 a úprava výpočtu limitace frekvence podle poslední platné vyhlášky spojené s rozšířením kontrolních funkcí při provádění vyúčtování, více novinky

25.10.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.6 (DR 6.2.31).

Možnost vytvářet soubor FDAVKA.zzz s fakturami při vyúčtování a jejich společné nahrání se soubory KDAVKA.zzz, rozšíření kontrolních mechanismů o dva uživatelské číselníky definující nasmlouvané výkony i s jejich vzájemnou "kontraindikací" k jednotlivým ZP i odbornostem, zásadně rozšířena práce s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace a přidán nový výkaz "Denní výkony za období - přehled". Bližší info viz novinky

28.8.2016

Nová verze DR (6.2.31) + Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

27.8.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.9 (DR 6.2.31)+Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Změny související se změnou DR (6.2.31) - platné od 1.7.2016, rozšíření kartotéky pacienta o údaj e-mail, možnost nastavení dočasného data, nově možnost provádět storno/opravu výkonů přímo v kontě pacienta, možnost hromadného vyúčtování i automatického dělení vyúčtování podle odborností, hlavně možnost evidovat u každého pacienta externí elektronické dokumenty s možností jejich automatického prohlížení. Bližší info viz novinky

18.5.2016

Nová verze sw. WIN_KNIHOVNA č. 1.3.2.

Program byl přepsán v poslední verzi prg. systému VisualFoxPro 9.0, což umožnilo zařadit mnoho nových funkcí: práce s e-maily, nový tiskový systém (možnost např. tisku do souborů typu PDF, RTF apod.), systém % zvětšování všech objektů v závislosti na rozlišení monitoru, rozšíření poplatkového systému a mnoho dalšího, více novinky

17.3.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.7 (DR 6.2.30).

Možnost odfiltrovat stornované výkony v kontě pacienta, v LAN verzi již nemusí být povinná zákl. diag. v okamžiku evidence karty nového pacienta, zdr. dokumentaci je možné rozdělit na denní a celkový záznam, možnost přenosu dalších užitečných informací do zdr. dokumentace na stisk klávesy, nový výkaz - "denní výkaz za období". Bližší info viz novinky

30.1.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.3 (DR 6.2.30).

Rozšíření možnosti tisku tiskopisů i zdr. dokumentace, možnost hromadně editovat výkony přes číselník sdružených výkonů, v LAN verzi "napárovat" pracovníka provádějící výkon s příhlášeným uživatelem, možnost vypnutí pozadí. Bližší info viz novinky

13.1.2016

Nová verze DR (6.2.30) + Číselníky *.1071 - platné od 1.1.2016.

Verze programů WIN_REHAB a WIN_DOMPECE zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.