RNDr. Jiří Mohl - zakázkové programování
RNDr. Jiří Mohl - ELIM
Bítovany 40, Chrast u Chrudimě
724 031 697, info@jm-elim.com

Software pro domácí zdravotní péči WIN_DOM_PECE (WINDOWS)

Úvod

Program WIN_DOMPECE představuje moderní integrovaný inteligentní softwarový systém, který pomáhá zpracovat veškerou agendu zdravotnickým zařízením poskytujícím zdavotní domácí péči. Je vhodný jak pro privátní tak i pro státní zařízení.

Zakázkový software

Program WIN_DOMPECE vychází z předchozího, téměř 5-letou praxí prověřeného programu DOM_PECE. Výrazně posouvá funkčnost při zachování nejdůležitější charakteristiky, kterou je maximální jednoduchost a přehlednost. Program byl vytvořen tak, aby byl plně funkční i na starších počítačích s operačním systémem Windows 98 a novějším a tím prakticky nevyžadoval žádné investice do počítačového vybavení zdravotnických zařízení poskytujících domácí péči.

Účel a obsah

Představovaný program WIN_DOMPECE by se mohl stát ideálním pomocníkem v administrativní a evidenční činnosti zdravotnických zařízení poskytujících domácí péči. Významně by měl přispět ke snížení chybovosti předávaných dat ZP. Program WIN_DOMPECE je k dispozici v lokální nebo síťové verzi, podle přání a potřeb zdravotnických zařízení. Při rozvoji programu je vše podřízeno principu maximální jednoduchosti a přehlednosti, takže program obsahuje pouze takové funkce, které dokáží zdravotnická zařízení využít a je prost všech nadbytečných funkcí. Tím se stává, na rozdíl od obecných zdravotních programů, specializovaným aplikačním programem pro zdravotnická zařízení poskytující domácí péči s nadstandardní uživatelskou jednoduchostí.

Program zajišťuje tyto základní funkce:

 • Evidence pacienta
  • přidat, opravit, vyřadit, prohlížet karty pacientů
  • kompletní administrace chorobopisu (dekurzu) evidovaných pacientů
 • Evidence provedených výkonů
  • zdr. výkony jsou evidovány k jednotlivým pacientům okamžitě, nebo zpětně hromadně
  • rozsáhlý systém sledování provedených výkonů souhrnně (podle různých kritérií), nebo po jednotlivých pacientech
 • Evidenci cest v návštěvní službě
  • jednotlivé cesty lze evidovat dávkově ručním zápisem s automatickou kontrolou
  • vyúčtování cest lze evidovat přímo z evidence zdr. výkonů generováním
 • Zajišťuje datovou komunikaci se ZP
  • velice jednoduché vykazování zaevidovaných výkonů ZP přes datové nosiče nebo portály ZP spojené s fakturací za účtovaná provedená ošetření
  • možnost jednoduchých oprav se zpětnou vazbou od ZP
  • sledování efektivity zdr. zařízen 
 • Plánovací diář návštěv pacientů
  • uživatelsky definované plánovací úseky
  • možnost upozornění - "budíku" na naplánovanou blížící se aktivitu
 • Množství sestav v proměnném členění a zadaném třídění
  • seznam pacientů
  • průběh léčení jednotlivých pacientů
  • seznam cizinců (účtování výkonů na ČP ne RČ)
  • seznam výkonů účtovaných na konkrétní doklad
  • sestava jednotlivých výkonů dle výběru ve zvoleném období
  • sestava pacientů s bodovým čerpáním za období pro danou ZP
  • sestava cest v návštěvní službě
  • souhrnné sumáře výkonů a cest v návštěvní službě za zadané období a ZP
 • Vystavení různých tiskopisů
  • poukaz na vyšetření/ošetření, příkaz k přepravě pacienta, recept
  • žádost o rentgenové vyšetření, lékařský nález
  • karta pacienta, chorobopis
  • ošetřovatelská dokumentace, průběh léčení rány, ošetřovatelský plán
 • Různé statistiky a výkazy
  • roční výkaz o provozu zdravotnického zařízení
  • výkaz ošetření pacientů za období pro ZP
  • výkaz evidovaných pacientů pro konkrétní ZP
  • statistika výskytu nemocí podle diagnóz
  • sledování koeficientu KORKO
  • sledování časové limitace
 • Plánovací diář návštěv pacientů
 • Služební funkce zajišťující konzistenci a bezpečnost dat a udržující celý systém v bezchybném chodu
 • Velké množství kontrolních mechanizmů, zajišťujících minimalizaci jakýchkoliv typů chyb
 • Systém nahrávání a údržby použitých číselníků vydaných ZP
 • Disponuje systémem evidování "CASH" plateb pacienta za provedenou léčbu, pokud si pacient léčbu hradí

Přednosti 

 • Personální
  • Velice jednoduchá práce s programem - nevyžaduje žádné předchozí znalosti z oblasti výpočetní techniky
  • Velice rychlá práce s programem - uživatel v relativně krátkém čase dokáže zadat veškerou agendu
  • Logická vazba jednotlivých funkcí a členění programu - uživatel není odváděn od své odborné práce, protože nemusí věnovat žádné zbytečné úsilí na obsluhu a provoz programu
 • Ekonomické
  • Program je nenáročný na počítačové vybavení - nevyžaduje žádné zbytečné investice a dokáže využít i počítače pro některé jiné aplikace nepoužitelné. Pracuje pod operačním systémem WINDOWS 98/ME/NT/2000/XP/Vista/W7/W8
  • Velice příznivá cena programu. Viz ceník
 • Obecné
  • Program je nasazen, k plné spokojenosti, ve všech zdr. zařízeních, která používala  programového předchůdce – program DOM_PECE
  • Vychází koncepčně i funkčně ze svého DOSového předchůdce – programu DOM_PECE, který byl dělán v úzské součinnosti se zdravotnickým zařízením poskytujícím domácí péči a který byl používán více jak 5 let. To je nejlepším předpokladem dlouhověkosti a oblíbenosti i této WINDOWS verze
  • K dispozici je nepřetržitá pomoc po telefonu (HotLine)
  • Neustálý vývoj reagující na změny legislativy 
   

Související odkazy


Novinky
10.9.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.17.1 (DR 6.2.42)+Číselníky *.1298 - platí od 1.9.2021.

Přidána funkcionalita zasílání SMS zpráv pacientům přes SMS bránu. Rozšířena možnost vytvářet pokladní doklady společně za službu i zboží. Možnost zpřísnění zabezpečení přístupu ke zdravotní dokumentaci jen pro vlastníka zápisu a administratora (LAN verze) a další drobné změny, viz novinky

15.1.2021

Nová verze DR (6.2.41) Číselníky *.1272 - platné od 1.1.2021.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

 

14.1.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.4 (DR 6.2.41)+Číselníky *.1272 - platí od 1.1.2021.

Změny související s přidáním možnosti při sledování ekonomiky ZZ (vykazování pacientů) dělit vykazování pacientů podle Regulovaných/Neregulovaných základních diagnóz. Bližší info viz novinky

 

7.12.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.2 +Číselníky *.1258 - platné od 1.11.2020.

Rozšířena možnost evidovat a následně vykazovat doklady typu 05 - Nepravidelná péče. Bližší info viz novinky

 

15.9.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.7.

Přidána možnost filtrovat kartotéku na Aktivní/Neaktivní pacienty, zapamatovat si posledního přihlášeného uživatele (verze LAN) a některé další požadované úpravy, viz novinky

 

8.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

7.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) + Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

24.3.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.5 (EET).

Změny související s rozšířením o funkci EET pokladny. Bližší info viz novinky

23.1.2020

Nová verze DR (6.2.39) Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.4 (DR 6.2.39)+Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Změny související se změnou DR (6.2.39) - platné od 1.1.2020 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.10.2019

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.4.2 (6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019. Bližší info viz novinky

22.10.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.2 (DR 6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.1.2019

Nová verze DR (6.2.37) Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.15 (DR 6.2.37)+Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.37) - platné od 1.1.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

24.7.2018

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.3.7 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související hlavně se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Bližší info viz  novinky

23.7.2018

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.3 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Přidány sestavy "Vyřazení pacienti do archivu", "Zadané žádanky za období", výkaz "Statistika unicitních pacientů v čase". Systém rozšířen o funkci interního mailingu (LAN verze) a některé další uživateli požadované změny. Bližší info viz novinky

23.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) + Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

29.32018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

28.3.2018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

28.10.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.12.2 (DR 6.2.33).

Rozšířena možnost nově třídit kartotéku pacientů podle data poslední změny pacienta. Bližší info viz novinky

16.9.2017

Nová verze DR (6.2.33) + Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

15.9.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.15 (DR 6.2.33)+Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.33) - platné od 1.7.2017, rozšířena sestava "Body na pacienta" o možnost setřídění dle ceny, v sestavě "Pacient - průběh léčby" je možné provedené výkony filtrovat podle pracovníka, nově je možné zobrazovat věk pacienta přímo na kartě pacienta, přidány dva tiskopisy: "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku", "Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní" a zásadně modifikována a rozšířena funkce "Plánovací diář". Bližší info viz novinky

21.1.2017

Nová verze DR (6.2.32) + Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

20.1.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.10 (DR 6.2.32)+Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.32) - platné od 1.1.2017, upravena archivační služba programu, rozšířena možnost zobrazení konta výkonů pacienta, opravena funkce "Změna RC" a umožněno opravovat vydané pokladní doklady za platbu v hotovosti. Bližší info viz novinky

30.11.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.7 (DR 6.2.31).

Hlavně změny a vylepšení při práci s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace, sledování expirace žádanek FT06 a úprava výpočtu limitace frekvence podle poslední platné vyhlášky spojené s rozšířením kontrolních funkcí při provádění vyúčtování, více novinky

25.10.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.6 (DR 6.2.31).

Možnost vytvářet soubor FDAVKA.zzz s fakturami při vyúčtování a jejich společné nahrání se soubory KDAVKA.zzz, rozšíření kontrolních mechanismů o dva uživatelské číselníky definující nasmlouvané výkony i s jejich vzájemnou "kontraindikací" k jednotlivým ZP i odbornostem, zásadně rozšířena práce s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace a přidán nový výkaz "Denní výkony za období - přehled". Bližší info viz novinky

28.8.2016

Nová verze DR (6.2.31) + Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

27.8.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.9 (DR 6.2.31)+Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Změny související se změnou DR (6.2.31) - platné od 1.7.2016, rozšíření kartotéky pacienta o údaj e-mail, možnost nastavení dočasného data, nově možnost provádět storno/opravu výkonů přímo v kontě pacienta, možnost hromadného vyúčtování i automatického dělení vyúčtování podle odborností, hlavně možnost evidovat u každého pacienta externí elektronické dokumenty s možností jejich automatického prohlížení. Bližší info viz novinky

18.5.2016

Nová verze sw. WIN_KNIHOVNA č. 1.3.2.

Program byl přepsán v poslední verzi prg. systému VisualFoxPro 9.0, což umožnilo zařadit mnoho nových funkcí: práce s e-maily, nový tiskový systém (možnost např. tisku do souborů typu PDF, RTF apod.), systém % zvětšování všech objektů v závislosti na rozlišení monitoru, rozšíření poplatkového systému a mnoho dalšího, více novinky

17.3.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.7 (DR 6.2.30).

Možnost odfiltrovat stornované výkony v kontě pacienta, v LAN verzi již nemusí být povinná zákl. diag. v okamžiku evidence karty nového pacienta, zdr. dokumentaci je možné rozdělit na denní a celkový záznam, možnost přenosu dalších užitečných informací do zdr. dokumentace na stisk klávesy, nový výkaz - "denní výkaz za období". Bližší info viz novinky

30.1.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.3 (DR 6.2.30).

Rozšíření možnosti tisku tiskopisů i zdr. dokumentace, možnost hromadně editovat výkony přes číselník sdružených výkonů, v LAN verzi "napárovat" pracovníka provádějící výkon s příhlášeným uživatelem, možnost vypnutí pozadí. Bližší info viz novinky

13.1.2016

Nová verze DR (6.2.30) + Číselníky *.1071 - platné od 1.1.2016.

Verze programů WIN_REHAB a WIN_DOMPECE zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.