RNDr. Jiří Mohl - zakázkové programování
RNDr. Jiří Mohl - ELIM
Bítovany 40, Chrast u Chrudimě
724 031 697, info@jm-elim.com

Novinky

2015  

Leden, 2015

Ukončena PODPORA programu.  

  

2013  

Prosinec, 2013

Ukončen PRODEJ programu.  

Program DOM_PECE (DOS) nahrazen novým programem WIN_DOMPECE (WINDOWS).

2013  

Leden, 2013

Omezení VÝVOJE programu pouze na nutné změny související se změnou legislativy a změnami metodiky. (Omezený vývoj programu je podmíněn počtem jeho uživatelů. V okamžiku, kdy tento počet klesne pod 5% z počtu původních uživatelů, bude vývoj UKONČEN.)

2012

Červenec, 2012
Stejná verze (2.8) + číselníky 870 (nové DR 6.2.21 (platí od 1.7.2012))

 • Nové číselníky *.870 platné od 1.7.2012
 • Změna DR 6.2.21 - platné od 1.7.2012 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce července roku 2012

Duben, 2012
Verze 2.8 + číselníky 860 (upraveno pro DR 6.2.20 (platí od 1.4.2012))

 • Upraveno vyúčtování ve vztahu k novému DR (6.2.20)
 • Upraveny číselníky jichž se změna DR přímo týká a všechny související činnosti s nimi

Březen, 2012
Verze 2.7 (DR 6.2.19)

 • Změna ve vyúčtování dokladů typu 03 (vyúčtování cest) tak, že je vždy vyplněna informace ODKUD i v případě, že cesta bezprostředně navazuje na cestu předchozí. Tento údaj by podle platné metodiky vyplněn být nemusel, ale někdy ZP odmítla jako chybu.

Leden, 2012
Verze 2.6 + číselníky 840 (upraveno pro DR 6.2.19 (platí od 1.1.2012))

 • Upraveno vyúčtování ve vztahu k novému DR (6.2.19)

2011

Září, 2011
Číselníky 810

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.7. 2011

2010  

Říjen, 2010
Verze 2.4 + číselníky 760

 • Veškeré změny související se změnou účtování cizinců s pojištěním EU (druh pojištění 4) - předávány v samostatných dávkách s druhem pojištění 4
 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.7.2010

Únor, 2010
Verze 2.32

 • Úpravy vykazování dokladů 36 pro ZP v souvislosti se změnou metodiky a datového prostředí 

Leden, 2010
Verze 2.3 + číselníky 730

 • Úpravy související se změnou metodiky pořizování cest v návštěvní službě a k tomu odpovídající změnou datového prostředí
 • Rozšíření možností kontrolních funkcí a mechanizmů při vykazování cest v návštěvní službě podle nové metodiky
 • Číselníky platné od 1.1.2010

2009 

Říjen, 2009
Verze 2.2 + číselníky 720

 • Úpravy související se změnou v časovém rozsahu plánování tras v návštěvní službě
 • Rozšíření možnosti odstránkování vícestránkových tiskopisů (uživatelsky řízeno)
 • Číselníky platné od 1.10.2009

Srpen, 2009
Verze 2.1 + číselníky 710

 • Veškeré změny související s novým doplňkem datového rozhraní č. 11
 • Nová funkce pomocí níž lze převést z plánu cest zvolené údaje o návštěvní službě do chorobopisu pacienta
 • Číselníky platné od 1.7.2009

Červenec, 2009
Verze 2.0

 • Veškeré změny související se změnou datového rozhraní vět výkonů typů 36 v návštěvní službě, kde se rozšířila evidence cíle cesty v návštěvní službě
 • Roršíření možností funkce plánování tras a provázání s evidencí cest v návštěvní službě 

Duben, 2009
Verze 1.9 + číselníky 700

 • Veškeré změny související se změnou datového rozhraní číselníků Leky, IVLP, Doprava
 • Změny v rozsahu vykazování diagnóz z mezinárodní klasifikace nemocí JDG4 ze 4-místných na 5-místné a změny veškerých návazných funkcí
 • Tomu odpovídající číselníky platné od 1.4.2009

Únor, 2009
Číselníky 691

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.1. 2009  (Oprava některých číselníků 690)

Leden, 2009
Číselníky 690

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.1. 2009

2008 

Říjen, 2008
Číselníky 680

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.10. 2008

Září, 2008
Verze 1.61

 • Uživatelsky definované období po kterém se bude uzavírat dávka (čtvrtletí nebo měsíc)

Únor, 2008
Verze 1.601

 • Změna související se změnou struktury vet J v dokladu 36

Leden, 2008
Číselníky 650

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.1. 2008

2007 

Červenec, 2007
Číselníky 630

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.7. 2007

Leden, 2007
Číselníky 612

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.1. 2007

Verze 1.6

 • Veškeré změny související se změnou datového rozhraní číselníků Leky, Ivlp, Pzt
 • Změna v ročním výkazu a s tím změna ve všech souvisejících funkcích
 • Změny související se změnou rozsahu účtování ZUM

2006 

Červenec, 2006
Číselníky 590

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.7. 2006

Duben, 2006
Číselníky 580

 • Sada číselníků k programu DOM_PECE platná od 1.4. 2006

Leden, 2006
Verze 1.011

 • • Ještě větší zjednodušení při zadávání data provedení výkonů v případě zadávání údajů dávkově za delší časové období
 • Přidání kontrolní funkce IČP žadatelů zdr. péče.
 • Přidání veškeré agendy s uživatelsky doplňovaným číselníkem IČP žadatelů

2005 

Leden, 2005
Verze 1.01

 • Změna v podmínkách exportovaných a importovaných dat mezi jednotlivými PC, která nejsou v síti

2004 

Prosinec, 2004
Pilotní verze 1.00

 • Nasazena plnohodnotná a plně funkční pilotní verze (1.00) programu DOM_PECE, na základě zakázkové práce dle konkrétní objednávky.

Související odkazy


Novinky
10.9.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.17.1 (DR 6.2.42)+Číselníky *.1298 - platí od 1.9.2021.

Přidána funkcionalita zasílání SMS zpráv pacientům přes SMS bránu. Rozšířena možnost vytvářet pokladní doklady společně za službu i zboží. Možnost zpřísnění zabezpečení přístupu ke zdravotní dokumentaci jen pro vlastníka zápisu a administratora (LAN verze) a další drobné změny, viz novinky

15.1.2021

Nová verze DR (6.2.41) Číselníky *.1272 - platné od 1.1.2021.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

 

14.1.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.4 (DR 6.2.41)+Číselníky *.1272 - platí od 1.1.2021.

Změny související s přidáním možnosti při sledování ekonomiky ZZ (vykazování pacientů) dělit vykazování pacientů podle Regulovaných/Neregulovaných základních diagnóz. Bližší info viz novinky

 

7.12.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.2 +Číselníky *.1258 - platné od 1.11.2020.

Rozšířena možnost evidovat a následně vykazovat doklady typu 05 - Nepravidelná péče. Bližší info viz novinky

 

15.9.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.7.

Přidána možnost filtrovat kartotéku na Aktivní/Neaktivní pacienty, zapamatovat si posledního přihlášeného uživatele (verze LAN) a některé další požadované úpravy, viz novinky

 

8.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

7.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) + Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

24.3.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.5 (EET).

Změny související s rozšířením o funkci EET pokladny. Bližší info viz novinky

23.1.2020

Nová verze DR (6.2.39) Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.4 (DR 6.2.39)+Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Změny související se změnou DR (6.2.39) - platné od 1.1.2020 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.10.2019

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.4.2 (6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019. Bližší info viz novinky

22.10.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.2 (DR 6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.1.2019

Nová verze DR (6.2.37) Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.15 (DR 6.2.37)+Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.37) - platné od 1.1.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

24.7.2018

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.3.7 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související hlavně se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Bližší info viz  novinky

23.7.2018

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.3 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Přidány sestavy "Vyřazení pacienti do archivu", "Zadané žádanky za období", výkaz "Statistika unicitních pacientů v čase". Systém rozšířen o funkci interního mailingu (LAN verze) a některé další uživateli požadované změny. Bližší info viz novinky

23.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) + Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

29.32018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

28.3.2018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

28.10.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.12.2 (DR 6.2.33).

Rozšířena možnost nově třídit kartotéku pacientů podle data poslední změny pacienta. Bližší info viz novinky

16.9.2017

Nová verze DR (6.2.33) + Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

15.9.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.15 (DR 6.2.33)+Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.33) - platné od 1.7.2017, rozšířena sestava "Body na pacienta" o možnost setřídění dle ceny, v sestavě "Pacient - průběh léčby" je možné provedené výkony filtrovat podle pracovníka, nově je možné zobrazovat věk pacienta přímo na kartě pacienta, přidány dva tiskopisy: "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku", "Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní" a zásadně modifikována a rozšířena funkce "Plánovací diář". Bližší info viz novinky

21.1.2017

Nová verze DR (6.2.32) + Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

20.1.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.10 (DR 6.2.32)+Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.32) - platné od 1.1.2017, upravena archivační služba programu, rozšířena možnost zobrazení konta výkonů pacienta, opravena funkce "Změna RC" a umožněno opravovat vydané pokladní doklady za platbu v hotovosti. Bližší info viz novinky

30.11.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.7 (DR 6.2.31).

Hlavně změny a vylepšení při práci s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace, sledování expirace žádanek FT06 a úprava výpočtu limitace frekvence podle poslední platné vyhlášky spojené s rozšířením kontrolních funkcí při provádění vyúčtování, více novinky

25.10.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.6 (DR 6.2.31).

Možnost vytvářet soubor FDAVKA.zzz s fakturami při vyúčtování a jejich společné nahrání se soubory KDAVKA.zzz, rozšíření kontrolních mechanismů o dva uživatelské číselníky definující nasmlouvané výkony i s jejich vzájemnou "kontraindikací" k jednotlivým ZP i odbornostem, zásadně rozšířena práce s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace a přidán nový výkaz "Denní výkony za období - přehled". Bližší info viz novinky

28.8.2016

Nová verze DR (6.2.31) + Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

27.8.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.9 (DR 6.2.31)+Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Změny související se změnou DR (6.2.31) - platné od 1.7.2016, rozšíření kartotéky pacienta o údaj e-mail, možnost nastavení dočasného data, nově možnost provádět storno/opravu výkonů přímo v kontě pacienta, možnost hromadného vyúčtování i automatického dělení vyúčtování podle odborností, hlavně možnost evidovat u každého pacienta externí elektronické dokumenty s možností jejich automatického prohlížení. Bližší info viz novinky

18.5.2016

Nová verze sw. WIN_KNIHOVNA č. 1.3.2.

Program byl přepsán v poslední verzi prg. systému VisualFoxPro 9.0, což umožnilo zařadit mnoho nových funkcí: práce s e-maily, nový tiskový systém (možnost např. tisku do souborů typu PDF, RTF apod.), systém % zvětšování všech objektů v závislosti na rozlišení monitoru, rozšíření poplatkového systému a mnoho dalšího, více novinky

17.3.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.7 (DR 6.2.30).

Možnost odfiltrovat stornované výkony v kontě pacienta, v LAN verzi již nemusí být povinná zákl. diag. v okamžiku evidence karty nového pacienta, zdr. dokumentaci je možné rozdělit na denní a celkový záznam, možnost přenosu dalších užitečných informací do zdr. dokumentace na stisk klávesy, nový výkaz - "denní výkaz za období". Bližší info viz novinky

30.1.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.3 (DR 6.2.30).

Rozšíření možnosti tisku tiskopisů i zdr. dokumentace, možnost hromadně editovat výkony přes číselník sdružených výkonů, v LAN verzi "napárovat" pracovníka provádějící výkon s příhlášeným uživatelem, možnost vypnutí pozadí. Bližší info viz novinky

13.1.2016

Nová verze DR (6.2.30) + Číselníky *.1071 - platné od 1.1.2016.

Verze programů WIN_REHAB a WIN_DOMPECE zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.