RNDr. Jiří Mohl - zakázkové programování
RNDr. Jiří Mohl - ELIM
Bítovany 40, Chrast u Chrudimě
724 031 697, info@jm-elim.com

Často kladené dotazy (FAQ)

Zde můžete nalézt odpovědi na nejčastěji kladené dotazy uživateli k sw REHAB. Odpovědi na vaše dotazy budou doplňovány podle závažnosti a četnosti otázek. Máte-li potřebu se na cokoliv zeptat, neváhejte a kontaktujte nás.

Mohu provozovat program REHAB pod operačním systémem WINDOWS NT/2000/XP/Vista?

Ano, program je možné provozovat pod Windows NT/2000/XP/Vista. Po instalaci je potřeba, jak je popsáno ve všech návodech k instalaci, v systémovém souboru CONFIG.NT, který se nachází ve složce C:\WINDOWS\SYSTEM32 doplnit řádek FILES=120. Pokud je tento parametr již zadán, je třeba změnit jeho číselnou hodnotu na 120, je-li uvedená hodnota menší, jinak program nebude provozuschopný. Úpravu provedete např. textovým editorem Poznámkový blok (NOTEPAD). Program REHAB je spouštěn souborem REHAB.bat, který je umístěny v hlavním adresáři disku, na který je program nainstalován. Doporučujeme vytvořit zástupce zmíněného příkazového souboru a umístit ho na plochu. Pomocí tohoto zástupce pak program spouštět.

V operačním systému WINDOWS 95/98/NT/2000/XP/Vista se při spuštění programu REHAB objevuje následující chyba: „File ERR_PRG.PRG does not exist“. Jde o špatnou nebo neúplnou instalaci, případně o chybný program?

Ne, program i instalace je v pořádku. Pouze nebyl správně nastaven parametr FILES na hodnotu 120 v systémovém souboru CONFIG.SYS (Windows 95/98) nebo CONFIG.NT (Windows NT/2000/XP/Vista). Tento soubor se nachází v hlavním adresáři disku, na který byl program instalován (Windows 95/98) nebo ve složce C:\WINDOWS\SYSTEM32. (Windows NT/2000/XP/Vista).  Jeho opravu provedete pomocí textového editoru Poznámkový blok (NOTEPAD). V něm do souboru CONFIG.SYS (resp. CONFIG.NT)  doplníte řádek FILES=120 chybí-li, nebo upravíte číselnou hodnotu na 120, je-li menší a uložíte. Následně počítač restartujete (tím vejde parametr v platnost) to pouze u OS Windows 95/98 u OS Windows NT/2000/XP/Vista restart není třeba.
V operačním systému MS-DOS, WINDOWS 95/98 se nezobrazuje správně čeština, jak to vyřešit?
Program REHAB pracuje s češtinou definovanou mezinárodní normou LATIN2 - kódová stránka 852 a tato kódová stránka musí být v systémovém souboru CONFIG.SYS definována. Je nutné např. pomocí poznámkového bloku (NOTEPAD), nebo pomocí jiného textového editoru doplnit následující řádky do systémového souboru CONFIG.SYS

pro MS-DOS:

COUNTRY=042,852,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

pro WINDOWS 95/98:

COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)


V operačním systému WINDOWS Vista se sice zobrazuje čeština správně, ale nelze česky psát (není zapnutá česká klávesnice), jak to vyřešit?

Problém je systémový a nejednodušší způsob, jak tento nedostatek napravit je upravit dávkový soubor REHAB.bat, který odpovídá zástupci ze kterého je program spouštěn. Někam před spuštění vlastního programu („foxr REHAB“) dopište nějakým textovým editorem (např poznámkovým blokem (NOTEPADem)) následující řádek

KB16 CZ 852


V operačním systému WINDOWS Vista se při spuštění programu REHAB objeví okno s následující hláškou: "OLEerror  code 0x8002801 d: REHAB není zaregistrována".  a následně se program ukončí. Při instalaci bylo sice vše v pořádku, ale přesto nemohlo dojít ke špatné instalaci? Mám instalovat znovu?

Ne, znovu neinstalujte! Instalace opravdu proběhla správně a chyba je na straně bezpečnostních politik, které jsou u OS Windows Vista podstatně přísnější než tomu bylo u Operačních Systémů dřívějších. Stačí, když poprvé spustíte program jako správce a tím dosáhnete toho, aby se vše zaregistrovalo a při dalším spuštění .již bylo vše v pořádku.
Jak postupovat:
1) Nad ikonou zástupce programu REHAB na ploše kliknout pravým tlačítkem myši.
2) Objeví se rozbalovací menu asi s 8 nabídkami
3) Zvolit položku "Spustit jako správce" Tím by se měl program REHAB spustit s oprávněními správce PC,  který při prvním spuštění provede registraci potřebných knihoven.

Jak postupovat při evidenci cizinců v programu REHAB, kontrola RČ mne nechce pustit dál?

Cizím státním příslušníkům, kteří jsou v ČR zdravotně pojištěni, přiřadí ZP jednoznačný desetimístný identifikátor (Číslo Pojištěnce), který je odlišný svou stavbou od našeho RČ. Při evidenci takového pacienta do programu REHAB se použije takzvaný institut náhradního RČ. Rodné číslo RRMMDD/XXXX se vyplní následně:
RR - rok narození (odhad, nebo se pozná z ČP)
MM - měsíc narození (viz RR)
DD - naplní se dvěma nulami – tím se vypne kontrola RČ
XXXX - cokoliv (nejlepší je opsat z ČP)
př. 631100/0768 - tím je vyřazena kontrola RČ a je možné pokračovat v zadávání dalších údajů. Dalším údajem povinně plněným je číslo pojištěnce(ČP), kde musí být přesně to číslo, které má přiřazeno pojišťovnou. Pokud bude toto číslo správně zadáno, kontrola ho ověří a uživatel může pokračovat v zadávání dalších údajů. V případě, že má pacient vyplněno RČ i ČP a tato čísla jsou odlišná, což je tento případ, pak se veškeré účtování provádí na číslo pojištěnce a ne na RČ.

Omylem nebylo zaevidováno větší množství zdr. výkonů a již byla provedena měsíční uzávěrka. Je možné ji opakovat i s dotypovanými zapomenutými výkony?

Ano, je ovšem nutné nejprve vytvořenou uzávěrku zrušit (standardně nelze dělat více měsíčních uzávěrek v jednom měsíci pro jednu ZP). Zrušení se provede funkcí ZRUŠENÍ UZÁVĚRKY se zadáním měsíce, roku a ZP uzávěrky, kterou chcete zrušit. K této funkci se dostanete následující cestou: HLAVNÍ NABÍDKA – POJIŠŤOVNA – SPECIÁLNÍ FUNKCE – ZRUŠENÍ UZÁVĚRKY. Následně dotypujte zapomenuté zdr. výkony a spusťte měsíční uzávěrku znovu. Budete při jejím spuštění pouze varováni, že ji děláte opakovaně a budete požádáni o zničení všech výstupů z původní zrušené uzávěrky, aby nedošlo při jejich předání ZP k jejich duplicitě.

Související odkazy


Novinky
23.1.2020

Nová verze DR (6.2.39) Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.4 (DR 6.2.39)+Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Změny související se změnou DR (6.2.39) - platné od 1.1.2020 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.10.2019

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.4.2 (6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019. Bližší info viz novinky

22.10.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.2 (DR 6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.1.2019

Nová verze DR (6.2.37) Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.15 (DR 6.2.37)+Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.37) - platné od 1.1.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

24.7.2018

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.3.7 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související hlavně se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Bližší info viz  novinky

23.7.2018

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.3 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Přidány sestavy "Vyřazení pacienti do archivu", "Zadané žádanky za období", výkaz "Statistika unicitních pacientů v čase". Systém rozšířen o funkci interního mailingu (LAN verze) a některé další uživateli požadované změny. Bližší info viz novinky

23.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) + Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

29.32018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

28.3.2018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

28.10.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.12.2 (DR 6.2.33).

Rozšířena možnost nově třídit kartotéku pacientů podle data poslední změny pacienta. Bližší info viz novinky

16.9.2017

Nová verze DR (6.2.33) + Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

15.9.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.15 (DR 6.2.33)+Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.33) - platné od 1.7.2017, rozšířena sestava "Body na pacienta" o možnost setřídění dle ceny, v sestavě "Pacient - průběh léčby" je možné provedené výkony filtrovat podle pracovníka, nově je možné zobrazovat věk pacienta přímo na kartě pacienta, přidány dva tiskopisy: "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku", "Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní" a zásadně modifikována a rozšířena funkce "Plánovací diář". Bližší info viz novinky

21.1.2017

Nová verze DR (6.2.32) + Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

20.1.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.10 (DR 6.2.32)+Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.32) - platné od 1.1.2017, upravena archivační služba programu, rozšířena možnost zobrazení konta výkonů pacienta, opravena funkce "Změna RC" a umožněno opravovat vydané pokladní doklady za platbu v hotovosti. Bližší info viz novinky

30.11.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.7 (DR 6.2.31).

Hlavně změny a vylepšení při práci s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace, sledování expirace žádanek FT06 a úprava výpočtu limitace frekvence podle poslední platné vyhlášky spojené s rozšířením kontrolních funkcí při provádění vyúčtování, více novinky

25.10.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.6 (DR 6.2.31).

Možnost vytvářet soubor FDAVKA.zzz s fakturami při vyúčtování a jejich společné nahrání se soubory KDAVKA.zzz, rozšíření kontrolních mechanismů o dva uživatelské číselníky definující nasmlouvané výkony i s jejich vzájemnou "kontraindikací" k jednotlivým ZP i odbornostem, zásadně rozšířena práce s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace a přidán nový výkaz "Denní výkony za období - přehled". Bližší info viz novinky

28.8.2016

Nová verze DR (6.2.31) + Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

27.8.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.9 (DR 6.2.31)+Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Změny související se změnou DR (6.2.31) - platné od 1.7.2016, rozšíření kartotéky pacienta o údaj e-mail, možnost nastavení dočasného data, nově možnost provádět storno/opravu výkonů přímo v kontě pacienta, možnost hromadného vyúčtování i automatického dělení vyúčtování podle odborností, hlavně možnost evidovat u každého pacienta externí elektronické dokumenty s možností jejich automatického prohlížení. Bližší info viz novinky

18.5.2016

Nová verze sw. WIN_KNIHOVNA č. 1.3.2.

Program byl přepsán v poslední verzi prg. systému VisualFoxPro 9.0, což umožnilo zařadit mnoho nových funkcí: práce s e-maily, nový tiskový systém (možnost např. tisku do souborů typu PDF, RTF apod.), systém % zvětšování všech objektů v závislosti na rozlišení monitoru, rozšíření poplatkového systému a mnoho dalšího, více novinky

17.3.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.7 (DR 6.2.30).

Možnost odfiltrovat stornované výkony v kontě pacienta, v LAN verzi již nemusí být povinná zákl. diag. v okamžiku evidence karty nového pacienta, zdr. dokumentaci je možné rozdělit na denní a celkový záznam, možnost přenosu dalších užitečných informací do zdr. dokumentace na stisk klávesy, nový výkaz - "denní výkaz za období". Bližší info viz novinky

30.1.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.3 (DR 6.2.30).

Rozšíření možnosti tisku tiskopisů i zdr. dokumentace, možnost hromadně editovat výkony přes číselník sdružených výkonů, v LAN verzi "napárovat" pracovníka provádějící výkon s příhlášeným uživatelem, možnost vypnutí pozadí. Bližší info viz novinky

13.1.2016

Nová verze DR (6.2.30) + Číselníky *.1071 - platné od 1.1.2016.

Verze programů WIN_REHAB a WIN_DOMPECE zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.